проф. д-р Боян Дуранкев

Професионален опит (компании и проекти):
Ролята на съдбата е да поставя човек на различни позиции в различни времена, за да провери какво може и какво не може. От тази гледна точка, личната ми биография може условно да се напише в два тома.

Том първи: „Времената на реалния социализъм“, в който се включва двугодишно отбиване на редовна военна служба, последващото завършване на ВИИ „Карл Маркс“, постъпването на работа в Държавната планова комисия при МС и спечелването на асистентско място пак във ВИИ.

Том втори, „Времената на безкрайния български преход“ е по-пъстър. Освен постоянната работа в УНСС (прекръстеното ВИИ), следват още няколко позиции: Председател на Националната икономическа асоциация на Р България; Директор на Университетско издателство „Стопанство“ при УНСС; Директор на сп. „Алтернативи“ при УНСС; Член на УС на Българска асоциация за маркетинг (БАМ); Председател на Международна фондация „САЩ – България – САЩ“; Член на Комисия по конкурси за специализации и научни изследвания на МОН; Ръководител за България на Международния проект „Изследване на организационната култура“; Ръководител на Националния проект „Маркетингово управление на висшето образование в България“; Главен редактор на списание „Маркетинг мениджмънт в Нова Европа“; Директор на Маркетингова и рекламна агенция „Нови хоризонти“; Член на АС на УНСС; Главен секретар по академичното израстване в УНСС; Член на Борда на Superbrands Bulgaria; Член на Експертния съвет на СЕМ; Зам. председател на „Център за конституционни изследвания“; Ключов експерт в МИЕТ; Член на Съвет по хабилитация в УНСС; Председател на Издателския съвет на УНСС; Член на The New York Academy of Science и т.н. Продължението следва…

 

Образование:
Висше образование по „Прогнозиране и планиране“; доктор по икономика на ВАК; доцент по „Планиране“ на ВАК; професор по „Маркетинг“ на ВАК. Късмет: всичките академични степени и звания са получени преди кошмарния закон „Игнатов“ за академичните длъжности. Специализации: Германия и САЩ.

 

Компания и заемана длъжност в момента:
Щатен професор в УНСС, щатен професор във ВУЗФ и хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Председател на Издателския съвет на УНСС. Член на АС на УНСС. Член на УС на Българската асоциация по маркетинг, член на борда на Superbrands Bulgaria.

 

Проекти, с които се гордея:
Три умни, добри и здрави деца. И още над 300 мои „деца“ – специализирани монографии, учебници и статии, сред които високотиражните „Началото и краят на Третата световна война“, „Ключ към маркетинга“, „Комуникационна политика“, „Пазарна манипулация vs. маркетингова комуникация“, „Глобалистика“ и т.н.

 

Какво ме мотивира да съм лектор:
Свободата да трупаш знания и да мислиш, преди да говориш. Възможността да се срещнеш с хиляди книги, милиони теории и милиарди факти, за да разбереш, че още не е ясно има ли Бог и той ли е създал глобалната човешка какафония. И когато разбереш, че още много неща не са ясни, въпреки „класиците“, да търсиш своя път в науката и в преподаването. И да поставиш още една тухличка в съвременната Вавилонска кула. И да продължаваш да съчетаваш (теоретично) природа, демокрация и пазар – нещо ужасно трудно за разбиране.
Но най-силната мотивация за мен лично е спечелването на обичта и разбирателството от страна на по-интелигентните и по-търсещите студенти (не всички са в университетите да учат, разбира се), изразяващи се в това, че ме избраха за „Преподавател на годината“ в УНСС няколко пъти.
Има ли по-висока материална мотивация от моралната?