sandonov@vuzf.bg

Станимир Андонов

Професионален опит (компании и проекти):

Бях собственик и мениджър на MarketingProEngineering – компания, специализирана в създаването на софтуер и съдържание за iphone/ipod/ipad и Android базирани устройства. Работил съм като преподавател по маркетинг и директор на програма в Нов български университет. Бил съм хоноруван преподавател по маркетинг в УНСС. Имам повече от десетгодишен преподавателски опит. Член на Българската асоциация по маркетинг. Пълноправен член на American Marketing Association. Член на Association for Community Colleges. Регистриран съм като Premium Educator в Harvard Business for Educators.

 

Образование:

Бакалавър по маркетинг от УНСС. Магистър по Бизнес администрация от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Доктор по маркетинг от Института за икономически изследвания към БАН.

 

Компания и заемана длъжност в момента:

Преподавател във ВУЗФ и CEO на Агенцията за невромаркетингови изследвания “NeuromarketingBulgaria”

 

Проекти, с които се гордея:

Бях ръководител на национално представително изследване на маркетинговото позициониране на застрахователните компании в България. Бях част от екипа, осъществил първото невромаркетингово изследване в страната и съм съавтор на книгата, в която са представени резултатите от изследването – „Въздействие на телевизионната реклама върху вниманието, паметта и преработката на информация при зрителите”, издателски комплекс на УНСС, 2012 година. Aвтор съм на електронната книга Levels of Product Differentiation in the Global Market, продавана от amazon.com. Автор съм на книгата „Маркетингово позициониране – теория, практика и изследвания“, издателство „Изток-Запад“, 2014.

 

Какво ме мотивира да съм лектор:

За мен преподаването е мисия, която трябва да бъде изпълнявана с максимален професионализъм. Аз живея, за да бъда преподавател. Да съм лектор ме мотивира желанието ми да предавам моите знания, умения, опит и начин на мислене на всички, които искат да се развиват в областта на бизнеса. В бизнеса, за съжаление, няма панацея. Зад всеки успешен бизнес стои оригинален начин на мислене и чувство за маркетинг.