violetka@designthinking.bg

Виолетка Славова

Професионален опит (компании и проекти):

Пет години професионален опит като архитект и коуч по дизайн мислене. Преди присъединяването ми към designthinking.bg, паралелно със следването си в Миланската политехника, работех по интердисциплинарен проект в звеното по иновации на Политехнико ди Милано и Политехнико ди Торино. Миналата година, заедно с арх. Мария Стайнова, съосновахме студио Лусио архитекти, в което използваме дизайн мисленето в архитектурни проекти за създаване на креативни порстранства за работа и обучение. Заедно с различни екипи спечелихме няколко награди за иновативни проекти, включително “Училища не бъдещето” на Фондация Америка за България.

 

Образование:

Магистър по Архитектура, Политехнико ди Милано, Италия
Специализация по работа по иновативни проекти, Alta Scuola Politecnica, Италия
Специализация по икономика, American University, Washington DC, USA

 

Компания и заемана длъжност в момента:

Коуч по дизайн мислене, designthinking.bg
Основател, Lusio architects

 

Проекти, с които се гордея:

Гордея се, че успяхме да наложим използването на дизайн мисленето като метод в архитектурното проектиране, което като процес традиционно се подчинява на личността на архитекта, вместо на нуждите на хората, използващи пространството. Конкретни мои любими проекти, изградени следвайки този принцип са: Заслон на бъдещето “Три Кладенци”, Училище на бъдещето – Център за природни науки и предприемачество, I ОУ, Берковица.

 

Какво ме мотивира да съм лектор:

Фактът, че магистратурата е свързана с директно приложими знания и умения, както че и всички преподаватели са специалисти от практиката. Най-вече се зареждам от самите студенти, които имат ясни цели какво искат да получат от програмата, за да го приложат максимално бързо в кариерата си.